Skip to content

Bergen op Zoom
ontwikkelt.

Ontwikkel jij mee?

Het college heeft op 21-03-2023 akkoord gegeven op het 6 weken ter inzage leggen van de concept Omgevingsvisie van Bergen op Zoom. Vanaf dan kan iedereen het concept inzien en gedurende 6 weken vragen stellen of zienswijzen indienen. Op 4 april kan de raad tijdens een beeldvormende vergadering vragen stellen en is er gelegenheid om in te spreken.

Omgevingsvisie

Bergen op Zoom 2035

Houvast voor de verdere ontwikkeling van Bergen op Zoom

De Omgevingsvisie Bergen op Zoom is een nieuwe, algehele visie van de gemeenschap. Deze visie is vanuit het perspectief Bestuursakkoord Samen Bergen Verzetten ontwikkeld. In de Omgevingsvisie legt Bergen op Bergen op Zoom sámen met de gemeenschap haar ambities voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Dit betekent dat we blijven investeren in een gezonde en veilige leefomgeving, beschikbaarheid van voldoende goede woningen en werkgelegenheid. De Omgevingsvisie biedt houvast. Het is een kader en kompas voor Bergen op Zoom als betekenisvolle plek.

Bergen op Zoom is een mooie plaats om te wonen. Een plek met een rijke historie en cultuur, goede infrastructuur, omringd door natuur, het spoor en het water, aan de Zeeuwse Delta op de grens van klei en zand en in de luwte van de steden Antwerpen en Rotterdam. Dit zijn de belangrijkste kenmerken van Bergen Op Zoom.

Maar de samenleving verandert. Er zijn demografische, technologische en ecologische ontwikkelingen. De veranderingen gaan snel en de maatschappelijke uitdagingen zijn ingewikkelder en groter dan ooit. Deze ontwikkelingen zijn onvoorspelbaar en niet met één maatregel of een procedure op te lossen. Ook lopen we snel tegen de grenzen aan van beschikbare ruimte en moeten we voorkomen dat belangen elkaar tegenwerken.

De noodzaak is dus groot om in deze roerige tijd in samenwerking met de gemeenschap tot een visie voor de toekomstige leefomgeving te komen: De Omgevingsvisie.

Al vanaf 2018 is Gemeente Bergen op Zoom bezig met de samenwerking rondom de Omgevingsvisie. Dit document legt vast waaraan gewerkt is. Verder zorgt het document voor een eenduidige taal, zodat we elkaar beter verstaan en vergelijkbare beelden voor ons zien. Dit geldt intern binnen de gemeente, maar vooral voor onze samenwerkingspartners en de omgeving.

We zoeken graag samen met anderen naar wat Bergen op Zoom toekomstbestendig en succesvol maakt. Op basis van gedeelde waarden maken we keuzes en geven we richting aan de toekomst.

Bergen op Zoom Ontwikkelt. Ontwikkel jij mee?

De Omgevingsvisie is een nieuwe, algehele visie op de stad. Hierin legt de gemeenschap haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. De Omgevingsvisie biedt houvast. Het is een kader en kompas voor het Bergen op Zoom als betekenisvolle plek.

Wat levert de Omgevingsvisie op?

  • Het prikkelt en nodigt initiatiefnemers uit om mee te ontwikkelen.
  • Een nieuwe rolverdeling tussen overheid, inwoners en andere belanghebbenden.
  • Ontwikkelrichtlijnen voor de omgeving.
  • De omgevingsdialoog komt op gang.
  • Inspirerende toekomstbestendige randvoorwaarden binnen de Omgevingswet.
  • Een versterkt netwerk.

Unieke aanpak: Drie vormen van houvast om te komen tot een betekenisvolle plek.

Canvas Betekenisvolle Plek:
Het canvas beschrijft de plek die we willen zijn en geeft de waarden/doelen weer die we op een betekenisvolle plek terug zien in Bergen op Zoom.

Gebiedsprofielen:
We onderscheiden vier gebieden met elk eigen karakteristieken en kwaliteiten: Landelijk leven, Stedelijk leven, Natuurlijk beleven en Waterrijk leven.

Sleutelgebieden:
We richten de energie op gebieden met de meeste potentie; de drie sleutelgebieden: Bergse Entree, Waterfront en Bos in Beweging.

Uiteraard ontwikkelt Bergen op Zoom zich als geheel. Ook buiten de sleutelgebieden gebeurt er van alles!

Video impressies visiemakersbijeenkomsten.

Video impressies visiemakers bijeenkomsten.

29 juni 2022

Terugkoppeling Visiemakerssessie

30 november 2021

Visiemakersbijeenkomst #3 Sleutelgebied Bos in verbinding

16 november 2021

Visiemakersbijeenkomst #2 Sleutelgebied Bergse Entree

20 juli 2021

Visiemakersbijeenkomst #1 Sleutelgebied Waterfront

16 november 2021

Visiemakersbijeenkomst #2 Sleutelgebied Bergse Entree

Wrap up omgevingsvisie op 24 februari.

Opbrengsten vanuit het 4e ontwerpatelier ‘Sense the city’.

Omgevingsvisie canvas.

Hoe gebruiken we het omgevingsvisie canvas?

Gesprek en chat aan tafel.

Het product omgevingsvisie.

Hoe gebruiken we het omgevingsvisie canvas?

Video impressies ontwerpateliers.

Ontwerpatelier 13 oktober.

Video impressie van de livestream.

BoZtalk - Betekeniseconomie met Kees Klomp.

Nuttige downloads.

Aanpak en stappenplan

Online presentatie waarom we dit doen en hoe we het gezamenlijk aanpakken. (opent in nieuw scherm) 

Summary Book 2019

Download een inspiratievolle samenvatting uit 2019. Een nuttige springplank voor de ontwerpateliers.

Bekijk de video over de ontwerpateliers.